Cercar

Inici -> Legislació

Presentació de la Memòria 2017 de l'Oficina de la Defensora de la Ciutadania

31 de maig de 2018

Presentació de la Memòria 2017

La Defensora de la Ciutadania presenta la Memòria 2017 sobre les actuacions de l'Oficina.

Foto - Presentació Memòria 2017

Palma, 31 de maig 2018.

La Defensora de la Ciutadania de Palma, Anna Moilanen, ha presentat aquest matí en el Ple Extraordinari convocat per a aquesta fi, la Memòria 2017 sobre les actuacions de l'Oficina. La Defensora ha iniciat el seu discurs assenyalant a l'any 2017 com un any de consolidació pel nomenament de Vicente Rodrigo com a adjunt i l'augment de l'equip professional amb una administrativa, i expansió en relació amb el treball amb els sectors més vulnerables com són els col·lectius amb discapacitat, persones majors, persones prostituïdes o el treball per les barriades en risc d'exclusió de la ciutat.

En el transcurs de la seva presentació la Defensora reconeix que la ciutat s'enfronta a situacions complicades la gestió de les quals requereix d'una administració àgil i eficient perquè aquestes no es converteixin en problemes. ''No obstant la realitat d'una societat que canvia cada dia a major velocitat és causa que l'Administració es vegi forçada a anar a remolc, tractant de resoldre els problemes quan sorgeixen en comptes d'anticipar-se a ells'' diu Moilanen. Fa referència a problemes de característiques globals però amb impacte local com la falta d'habitatge o accés a ella, el soroll, la brutícia o el manteniment de les infraestructures sense que aquestes siguin noves ni exclusius de la ciutat de Palma però es veuen afectats pel seu context com és la gran afluència de persones en la temporada turística, els serveis municipals, el tipus d'oci i les formes de vida. Tot això segons la Defensora suposen un repte que l'administració local ha d'afrontar al costat de la ciutadania ''ja que les solucions deuen ser més transversals'' creant espais de participació real dels ciutadans per a això.

La Defensora recorda en el seu discurs la importància de l'autonomia i independència de la seva figura per poder ser efectiva en la defensa dels Drets de la Ciutadania. Considera que la constitució d'una Oficina és d'una banda un acte de valentia per part dels responsables polítics de l'Ajuntament i per una altra, una progressió feia una madureza democràtica sense que en cap moment la institució de la Defensora hagi d'ocupar el lloc dels seus representants legítimament triats ni fer ingerències en el seu treball.

En relació amb el nombre d'expedients l'Oficina assenyala un augment exponencial en relació amb el 2016, de 152 expedients al 270 en el 2017. Encara que assenyala que el nombre d'expedients crida l'atenció, no reflecteix el volum real del treball ni el seu abast ja que cada cas requereix una atenció i temps diferents.

La Defensora ha aprofitat la presentació per agrair a les àrees municipals la seva col·laboració amb l'Oficina encara que assenyala que queda molt que millorar en relació amb les solucions ja que el tipus de problemes que pateix la ciutadania persisteix en el temps. Assenyala els problemes relacionats amb Urbanisme, Llicències d'activitats, llicències d'obres i Disciplina urbanística entre els més recurrents amb un 30% del total dels expedients oberts en el 2017, àrea de Seguretat Ciutadana amb un 20.5%, EMAYA amb un 15.5%, la contaminació acústica i sorolls amb un 13% del total i un 11.5% relacionat amb temes de mobilitat. ''Ara bé, problemes com la contaminació acústica o temes relacionats amb el medi ambient s'han de considerar com més greus per la seva afecció precisament a la salut de les persones'' aclareix la Defensora.

En relació amb les recomanacions transmesos a l'Ajuntament i els responsables de les diferents àrees la Defensora recorda que l'administració ha de millorar en: els temps de resposta a la ciutadania, el seguiment de decrets i resolucions emesos al ciutadà, l'eficiència per corregir els errors,
en les revisions de les ordenances, la dotació dels recursos adequats a les necessitats a les àrees i la planificació amb un enfocament de futur més enllà de la durada de les legislatures.

Com la preocupació més severa que assenyala Moilanen és la falta de capacitat de l'administració per al seguiment i control en l'aplicació dels reglaments i ordenances que regulen la vida a la ciutat. A més la Defensora insta a l'Ajuntament a invertir energies a analitzar la realitat per poder anticipar als problemes per poder prendre decisions encertades i resoldre els problemes de la ciutadania de forma efectiva.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 22 d'octubre de 2018

© Oficina Defensora de la ciutadania Plaça de la Porta del Camp 2. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971449490 - Correu electrònic: reclamacio_dc@palma.cat