Cercar

Inici -> La Defensora

Com actua?

El Defensor actua com a alt comissionat del Ple de l'ajuntament, sense el mandat imperatiu de cap membre o ˛rgan municipal.
No rep instruccions de cap autoritat. Exerceix les seves funcions amb plena autonomia i segons el seu criteri, investigant i resolent els expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a instÓncia de part.
Les seves actuacions sˇn gratu´tes i no cal l'assistŔncia d'advocat o procurador.
El Defensor de la Ciutadania pot proposar els organismes i autoritats afectats, en el marc de la legislaciˇ, fˇrmules de conciliaciˇ que facilitin una resoluciˇ positiva i rÓpida de les queixes.

Data darrera modificaciˇ:3 de marš de 2017

© Oficina Defensora de la ciutadania Plaša de la Porta del Camp 2. 07001 Palma (Illes Balears) TelŔfon: 971449490 - Correu electr˛nic: reclamacio_dc@palma.cat