Cercar

Inici -> Legislació

Recomanacions, advertiments i suggeriments - RAS 2018

Recomanació 1- Horts Urbans

Recomanació 2 - Voravies i Escossells Camp Redó

Recomanació 3 - Camp Redó

Recomanació 4 - Pressuposts participatius 2016

Recomanació 5 - Elaboració protocol prestació recursos materials

Recomanació 6 - Servei recollida residus sòlids urbans

Recomanació 7 - relatiu a l'incompliment de la convocatòria i celebració del Consell Escolar Municipal de Palma

Recomanació 8 - Sobre l'estat de la Plaça de S'Escorxador

Data darrera modificació:31 d'octubre de 2019

© Oficina Defensora de la ciutadania Plaça de la Porta del Camp 2. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971449490 - Correu electrònic: reclamacio_dc@palma.cat