Cercar

Inici -> Com es presenten?

Com es presenten?

Les queixes s'han de presentar per escrit o verbalment. En tot cas ha de quedar constāncia del seu nom i llinatges, el DNI i el domicili de la persona interessada, així com la seva firma.
Les queixes han d'acompanyar-se amb els documents i els mitjans de prova que les fonamentin.
Les persones que reclamin i desitgin presentar les seves queixes verbalment han de solˇlicitar per escrit una entrevista personal dirigint-se a l'oficina del Defensor de la ciutadania i han d'exposar a la solˇicitud les raons de la seva peticiķ.
No es poden presentar queixes de les quals ha transcorregut un any des que la persona afectada va tenir coneixement de la conducta o dels fets susceptibles de motivar una queixa. No obstant aixō, quan l'inici de les actuacions és d'ofici no existeix cap termini.
Les queixes es podran lliurar en persona, per correu ordinari o per correu electrōnic i, d'acord amb la via escollida, les podran acceptar les unitats de registre municipals (UIAPs) o la prōpia oficina del Defensor de la Ciutadania.

Data darrera modificaciķ:1 de gener de 2011

© Oficina Defensora de la ciutadania Plaįa de la Porta del Camp 2. 07001 Palma (Illes Balears) Telčfon: 971449490 - Correu electrōnic: reclamacio_dc@palma.cat